Tuinarchitectuur

Voorontwerp

Het ontwerpen van de tuin gebeurd natuurlijk in samenspraak met de opdrachtgever. Na het aanhoren van enkele wensen starten we met het uittekenen van een eerste voorontwerp. Tijdens het ontwerpen van dit voorontwerp proberen we steeds het maximum uit de beschikbare ruimte te benutten waardoor we u maximaal van de tuin kunnen laten genieten! Natuurlijk gebeurt dit niet zonder aandacht te besteden aan de wondermooie natuur! Het meest essentiële is te trachten een evenwicht te vinden tussen mens en natuur waar de opdrachtgever 100% achter staat!

Diverse plannen

Nadat we samen tot een definitief ontwerp gegroeid zijn starten we met het ontwerpen van bijhorende plannen. Een goed beplantingsplan, verhardingsplan en verlichtingsplan is namelijk even belangrijk als het ontwerp zelf! Aan deze plannen word minstens evenveel aandacht geschonken en dit alles gebeurd natuurlijk ook samen met de opdrachtgever. De keuze van beplanting en verharding word steeds voorgesteld maar het is natuurlijk de opdrachtgever zelf die uiteindelijk beslist welke planten hij kiest en welke soort verharding hij prefereert!

Visualisatie

Om de tuin beter te kunnen visualiseren worden er steeds 3D voorstellingen gemaakt. Hierop valt te zien hoe de tuin er zal uitzien na enkele jaren. De klant krijgt zo een beter inzicht op het ontwerp waarna enkele laatste bemerkingen kunnen gegeven worden. Na een onderling akkoord te hebben kan er worden gestart aan de volgende fase richting u droomtuin! De aanleg!

SEO by DeZignCrew | Sitemap | Advertising by Groenegids